کاش

کاش

یک نفر بود که میگفت به من،

همه آنِ من از آنِ تو باشد

وقتی که

دلت میگیرد...

 

همینجوری نوشت: ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد،شب به شب قوچی ازین دهکده کم خواهد شد!

/ 0 نظر / 55 بازدید